Jhenaidah | Thursday, 14 December 2017, 30 Agrohayon 1424, 13:53:25

Administration:

Md. Khalilur Rahman

Principal

Jhenaidah Technical School & College

Hamdah, Jhenaidah.

Phone: 0451-62144

Email: jhenidah.tsc@gmail.com

Web: www.tscjhenaidah.com