Jhenaidah | Friday, 20 July 2018, 5 Srabon 1425, 14:12:04

Administration:

Md. Khalilur Rahman

Principal

Jhenaidah Technical School & College

Hamdah, Jhenaidah.

Phone: 0451-62144

Email: jhenidah.tsc@gmail.com

Web: www.tscjhenaidah.com